คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ผู้จบ ม.6 / ปวช. ผู้จบ ปวส./ เทียบโอน
ภาคปกติ ภาคสมทบ (ค่ำ) เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ ภาคปกติ ภาคสมทบ (ค่ำ) เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)
สาขาวิชานิติศาสตร์ กยศ. - - - -
ปริญญาตรีที่ 2 - - - - - - -